Hotel Muse Bangkok by M Gallery Collection - โรงแรมหรู - การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

วัดอรุณ หรือชื่อเต็มคือ วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร เป็นวัดโบราณสร้างขึ้นสมัยอยุธยา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยซึ่งต่างชาติจดจำได้เป็นอย่างดี ท่านสามารถเดินทางจากท่าเรือสะพานตากสิน นั่งเรือด่วนเจ้าพระยาไปยังท่าเรือหมายเลข 8 และนั่งเรือข้ามฟากไปยังฝั่งตรงข้าม  วัดอรุณเปิดให้บริการเข้าเยี่ยมชมตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึงเวลา 17.30 น.

วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม หรือ ที่รู้จักกันในนาม วัดเบญ แต่จะเป็นที่รู้จักกันในนามวัดหินอ่อนในหมู่นักท่องเที่ยวต่างชาติ วัดนี้สรางขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 1899 โดยใช้หินอ่อนจากอิตาลี่ วัดเบญนี้ใช้ศิลปะของยุโรปมาผสมผสานการออกแบบซึ่งไม่สามารถพบเห็นได้ทั้่วไปจากวัดไทยอื่นๆ เช่น ใช้กระจกสีมาติดบานหน้าต่างเหมือนโบสฝรั่งในยุโรป ตั้งอยู่บริเวณแยกถนนพระรามที่ห้าแขวงดุสิต วัดเบญเปิดให้เข้าเยี่ยมชมตั้งแต่ 6.00 น. ถึง 17.00 น.

วัดมังกรกมลาวาส หรือที่รู้จักกันในนาม วัดเล่งเน่ยยี่ ซึ่งเป็นวัดจีนนิกายมหายานลัทธิเต๋า ที่มีความสำคัญมากที่สุดในกรุงเทพ ที่ตั้งอยู่ใจกลางไชน่าทาวน์ หรือ เยาวราช บนถนนเจริญกรุง ท่านสามารถเดินทางโดยแท็กซี่หรือนั่งเรือด่วนเจ้าพระยาจากสถานีสะพานตากสิน ไปยังท่าเรือราชวงศ์ได้อีกด้วย

วัดพระแก้วมรกต หรือ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เป็นวัดที่อยู่ในบริเวณพระบรมมหาราชวัง ซึ่งเป็นถือเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 1 วัดพระแก้วมรกตนี้ถือเป็นสถานที่สำคัญของประเทศไทย และเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวต้องมาเมื่อมาเที่ยวเมืองไทย การเดินทาง นั่งเรือด่วนเจ้าพระยาจากท่าเรือสะพานตากสินไปยังท่าเรือท่าช้าง

ศาวท้าวมหาพรหม ตั้งอยู่บริเวณสี่แยกราชประสงค์ หน้าโรงแรมแกรนด์เอราวัณ เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิของศาสนาพุทธและฮินดู ที่นี่มีนักท่องเที่ยวทั่วโลกต่างเดินทางมาสักการะขอพรและกราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคล เราจะพบบรรยากาศของควันธูปที่ลอยคละคลุ้งและเหล่านางรำที่รำแก้บนได้ทุกวันที่นี่ ศาลท้าวมหาพรหมแห่งนี้เป็นศูนย์กลางยึดเหนี่ยวจิตใจของทั้งคนไทยและนักท่องเที่ยวที่นับถือศาสนาพุทธและฮินดู การเดินทางแสนสะดวกสบาย ท่านสามารถมาโดยรถไฟฟ้าบีทีเอส ลงสถานีชิดลม ณ แยกราชประสงค์นี้เป็นแหล่งรวมของห้างสรรพสินค้าและโรงแรมห้าดาวมากมาย เป็นแยกที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีกิจกรรมและนักท่องเที่ยวเดินทางสัญจรไปมาทั้งกลางวัน และค่ำคืน

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


เรื่องราวต่าง ๆ ที่น่าสนใจ...

ติดตามเราได้ที่นี่

  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • line
  • youtube
  • weibo
  • wechat
  • %e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%98
จอง

Hotel Muse Bangkok by M Gallery Collection

จองห้องพัก

จาก   ถึง

Room 1